Remedial Teaching

Remedial Teaching

Graag geef ik extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals bv. concentratie, NLD, faalangst, ) hebben. Eerst probeer ik een beeld te krijgen van het probleem aan de hand van een gesprek, toetsen en/of observaties. Daarna wordt een handelingsplan opgesteld met de doelen voor de komende periode. Dyslectici begeleid ik o.a. met Taal in Blokjes, Connect Lezen en leesmotivatie. Voor dyscalculie neem ik Met Sprongen Vooruit mee. Graag begeleid ik de leerling aan huis op een rustige werkplek of op school. Het kind staat voorop en belangrijk is het vertrouwen in zichzelf hebben.

Taal in Blokjes

Door het gebruik van kleuren voor klanken wordt de taal beter zichtbaar en helpt bij hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Veel aandacht voor de automatisering van klank/tekenkoppeling en herhaald oefenen zorgt voor meer vertrouwen en kunde in het lezen en spellen. De methode zet ik in voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen en bij anderstalige waardoor de Nederlandse taalstructuur duidelijker wordt.

Connect vloeiend lezen

De centrale doelen van Connect Vloeiend Lezen zijn: leeskilometers maken en het komen tot vloeiendheid. Ter bevordering van deze vloeiendheid maak ik gebruik van herhaald lezen en binnen een connectsessie wordt een tekst meerdere malen gelezen. Er worden drie leestechnieken gehanteerd die bedoeld zijn om het lezen te vergemakkelijken en een succeservaring tot stand te brengen:

  • vloeiend voorlezen, de leerling wijst bij met een bijwijskaartje.
  • simultaan lezen (‘koor lezen’) voorlezen en de leerling leest gelijktijdig dezelfde tekst hardop.
  • de leerling leest de tekst hardop terwijl ik bijwijs.

Leesmotivatie

Het maken van leeskilometers is erg belangrijk voor het komen tot vloeiend lezen. Hiervoor is het van belang dat de leerling plezier heeft in het lezen. Leesplezier en leesmotivatie kunnen concreet gestimuleerd worden. Met o.a. de kaartjes van Aidan Chambers gaan we aan de slag en daarbij zijn er drie belangrijke factoren die hierbij een rol spelen:

Met sprongen vooruit

  • de aantrekkelijkheid van het boekje
  • de kwaliteit van de sociale interactie rondom het boekje
  • de succeservaring

Met Sprongen Vooruit kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven zodat de leerling met rekenen vooruit geholpen wordt. Door het interactief aanbieden van de juiste oefeningen en spellen krijgt de leerling meer plezier in rekenen. Het bewegen en maken eigen producties zorgt voor meer betrokkenheid. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten met sprongen vooruit gaan.

contactgegevens

Angelique Seuren
Remedial Teacher
Scheveningen

info@deremedialteacher.nl

Search

Meest recente berichten

Categorieën

Archief