De begeleiding

De begeleiding

De begeleiding

De begeleiding wordt aangepast op ieder kind.

De hieronder beschreven kenmerken mogen een naam hebben, maar hoeven niet noodzakelijk gediagnosticeerd te zijn, om toch tot behandeling over te gaan. Graag neem ik de kinderen mee in hun bewustwording van hun kunde en onkunde en gaan we werken aan het omgaan met het “probleem”.

Is er sprake van een leerstoornis (NLD) en gaat het horen en praten veel beter dan het zien en voelen?

Het kind heeft sterke taalvaardigheden en is zwakker in rekenen en ook het schrijven. Hij of zij is angstig en heeft moeite met nieuwe situaties of bepaalde sociale situaties. De bomen worden gezien, maar niet het bos.

Heeft het faalangstige kind een specifieke vorm van angst, die altijd gebonden is aan het verrichten van een taak?

Het voelt alsof er altijd een belangrijke prestatie geleverd moet worden en de kans op mislukking wordt als reëel geschat. Door de spannings- en angstgevoelens presteert het kind slechter dan hij of zij in feite kan. Het is een situatie gebonden angst, perfectionisme en onzekerheid zijn vaak aanwezig.

Zijn er rekenproblemen of is er dyscalculie geconstateerd?

Het kind gebruikt simpele procedures zoals op zijn of haar handen tellen langer dan nodig. Hij of zij heeft moeite om informatie snel en accuraat uit zijn of haar geheugen op te roepen. Het automatiseren van de tafels is lastig en ook de sommen goed onder elkaar zetten. Verder zijn er problemen met de plaats van de getallen en is er een traag werktempo.

Is er moeite met lezen, zijn er leesproblemen of dyslexie?

Hij of zij leest moeizaam, onnauwkeurig of langzaam. Verder maakt hij of zij veel fouten, aarzelt en raadt vaak woorden. Met spelling worden bijvoorbeeld klinkers en medeklinkers toegevoegd of weggelaten

Is er sprake van beperkingen in de sociale interactie, bijvoorbeeld het syndroom van Asperger?

Er zijn beperkte repetitieve en stereotype gedragingen, activiteiten en interesses. Een gebrek aan empathie of er is geen mogelijkheden om vriendschap te sluiten. Het kind is overbeleefd en spreekt repetitief met formeel taalgebruik. Het kind kan intens opgaan in sommige onderwerpen en heeft onhandige en slecht gecoördineerde bewegingen.

Heeft het kind aandachtsproblemen of AD(H)D en meer dan gemiddeld moeite om aan het werk te gaan en te blijven?

Het is moeilijk om aanwijzingen op te volgen en hoofd- van de bijzaken te onderscheiden. Het negeren van prikkels van buiten is moeilijk en het vlot reproduceren van wat ze hebben geleerd.

Is er sprake van een stoornis in het autisme spectrum en is het moeilijk de sociale wisselwerking te hanteren bij vriendschappen en het delen van plezier met anderen?

Er is weerstand of angst bij verandering en het kind heeft moeite met de generalisatie van de lesstof van het ene vak naar het andere vak. Bij spanningsvolle of stressvolle situaties wordt hij of zij onrustig en kan gedragsproblemen krijgen. Soms laat het kind kinderlijk gedrag zien en is er een achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kosten voor 5 kwartier les inclusief 15 minuten nabespreken vanaf €25,-.

Search

Meest recente berichten

Categorieën

Archief